11 faktov o znečistení našej planéty

Klimatické zmeny, globálne otepľovanie ako aj znečistenie životného prostredia patria medzi najdiskutovanejšie environmentálne témy, ktorých dôsledky vidno už aj na Slovensku. Práve klimatické zmeny spôsobia podľa odborníkov v roku 2075 predĺženie hlavného vegetačného obdobia o 43 dní a v severných poľnohospodársky využívaných oblastiach až o 84 dní. Jedným z dôsledkov otepľovania je aj to, že k nám zavítali nové druhy živočíchov zo stredomorskej oblasti. Jedným z príkladov je komár Anophelesa, ktorý môže šíriť maláriu. 
 

#Začnime dnes

O tom, že zmena správania sa ľudí k prírode je dôležitá a neodkladná hovoria aj čísla. Vedeli ste o tom, že denne vyhynie do 150 živočíšnych a rastlinných druhov? Pri iných druhoch je zase situácia kritická. "Od roku 1950 sa vylovilo až 90 percent všetkých veľkých druhov rýb, ktoré tak radi jeme: tuniaky, mečúne, tresky či halibuty," hovorí hovorkyňa Greenpeace Slovensko Lucia Szabová. Poukazuje aj na to, že každé dve sekundy zmizne prales vo veľkosti futbalového ihriska, ako aj to, že 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode.

Práve čistota vody súvislí so znečisťovaním. Jeho dôsledky sa týkajú nás všetkých. Trpia však najmä zvieratá v moriach a oceánoch. Až 80 % všetkého života na Zemi sa pritom nachádza práve v nich. Každý deň pritom vyhodíme do oceánu6 000 000 000kg odpadu.

Každý z nás je schopný ovplyvniť a zlepšiť našu planétu. Aj malým krokom môžete pozitívne ovplyvniť život na planéte ďalších generácií. Napríklad ak začnete triediť odpad a tým podporíte recykláciu, aby sme toho odpadu produkovali čo najmenej. Neodkladajte to na zajtra ale začnite dnes.

Fakty a čísla

 1. Znečistenie je jedným z najväčších svetových zabijakov. Postihuje viac ako 100 miliónov ľudí. Toto číslo je porovnateľné s obeťami globálnych chorôb ako je malária a HIV.
 2. Vyčistenie znečistenia planéty môže zachrániť životy nespočetne veľa zvierat a ľudí. Iniciatíva v čistení môže tiež odradiť ľudí od znečisťovania v budúcnosti.
 3. Každých 8 sekúnd zomrie na planéte dieťa kvôli kontaminovanej vode.
 4. Tisícky vodných živočíchov umiera kvôli plastovým taškám, ktoré im pripomínajú medúzy, ktorými sa živia.
 5. Štyri pätiny lesov, ktoré pokrývali pred 8000 rokmi polovicu zemskej pevniny sú nenahraditeľne poškodené alebo úplne zničené.
 6. Každý rok vznikne asi 45 miliárd hektolitrov nespracovaného odpadu.
 7. V roku 2010, pomocou recyklácie a kompostovania sa podarilo vyprodukovať o 85 miliónov ton odpadu menej. V roku 1980 to bolo len 18 miliónov ton.
 8. Takmer 57% z smetí nájdených na plážach v roku 2003 bolo vyrobených z plastu.
 9. Môže trvať až 400 rokov než sa plast rozloží na skládke.
 10. Recyklované materiály sa môžu vrátiť na trh už za 30 dní.
 11. Napriek schopnosti recyklovať alebo kompostovať asi 68% nášho odpadu, recyklujeme alebo kompostujeme iba 15%.
Matej Toman