Ako začať žiť ekologicky

Prichádza jar a spolu s ňou pre mnohých z nás aj jarné upratovanie. Práve počas neho  sa nám však môže stať, že nám odpady prerastajú cez hlavu a nevieme čo s nimi. Ako sa ich zbaviť bez toho, aby sme tým zaťažovali životné prostredie?

Takmer 70 percent komunálneho odpadu v súčasnosti končí na skládkach. Z európskej legislatívy však vyplýva, že do roku 2020 musí Slovensko vytriediť a následne recyklovať minimálne 50 percent komunálneho odpadu. Hoci obce a mestá musia triediť aj biologický odpad už vyše rok, mnohé domácnosti ešte stále nie sú naučené na triedenie odpadu, čím prácu výrazne komplikujú.

Ako začať ?

Bez dobrej organizácie a zabehnutého systému je triedenie odpadu v domácnosti pre mnohých nepríjemnou záležitosťou. Stačí však veľmi málo, aby sa veci zmenili a triedenie odpadu vám prišlo prirodzené. Prvým krokom môže byť, že vymeníte starý smetný kôš za nový s priečinkami a začnete si všímať recyklačné značky na obaloch. Práve tie vám prezradia, či obal patrí do netriedeného komunálneho odpadu, alebo ho možno po vytriedení opätovne zrecyklovať.

Koše s priečinkami si napríklad môžete zabudovať do kuchynskej skrinky, čím ušetríte priestor a zároveň si aj skrášlite kuchyňu. Postup triedenia je jednoduchý. Oddeliť odpad, ktorý je možné opätovne zrecyklovať od toho nerecyklovateľného a upraviť ho tak, aby pri doprave zaberal minimálny priestor. To, či ide o recyklovaný alebo nerecyklovaný odpad spoznáte podľa symbolu dvoch uzavretých šípok, ktoré prezrádzajú aj to, o aký materiál ide.

Ak ste doteraz odpad netriedili, zo začiatku je vhodné budovať si nové návyky postupne. Začať môžete papierom, neskôr pridáte plasty, kovy a ostatné druhy odpadu.

Niektorí z vás sa možno pýtajú, prečo je recyklácia dôležitá. Vedeli ste napríklad, že v oceánoch odhadom končí až 80 percent odhodeného plastu? Odhaduje sa, že ročne na následky znečistenia zomrie vyše 100-tisíc vtákov a morských cicavcov. Ak by sa plasty a igelity triedili, bola by väčšia pravdepodobnosť ich zrecyklovania a opätovného využitia.
 

Čo sa dá vyrobiť z igelitu?

V prvom rade je dôležité, aby igelitka skončila v žltom kontajneri. Práve ten je určený na plasty a ich ďalšie spracovanie. Neskôr môže slúžiť ako rohožka, deka či dokonca ako výplň do protihlukových stien.
 

Začnite dnes

Existuje veľa spôsobov ako sa naučiť separovať a produkovať tak minimálne množstvo odpadu. Napríklad čítaním odborných článkov, blogov, sledovanie relácií venujúcim sa zlepšovaniu životného prostredia. Niekedy však stačí prísť na miesto, kde vám odborníci povedia tipy a triky ako sa správať ekologickejšie a tým chrániť seba aj prírodu. Jedným z nich je napríklad podujatie Eco Village. „Eco Villageje výborná platforma na edukáciu, prevenciu a stretnutie s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný náš svet. Preto sme sa rozhodli už teraz stanoviť termín štvrtého ročníka zeleného trhoviska, ktoré sa bude konať vo štvrtok 18. mája 2017,“ hovorí Radovan Mihálek, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus.
 

FAKTY:

400 kg odpadu vyprodukuje za rok obyvateľ Bratislavy alebo Trnavy. Naopak Najmenej vyprodukuje obyvateľ Prešovského kraja.

22 miliónov potravín sa ročne vyhodí v krajinách EÚ.

Do roku 2020 máme separovať polovicu všetkého odpadu z domácností. Teraz je tento podiel napríklad v Bratislave 30 percent, celoslovenský priemer je však len 8 percent.
 

Poznajte farby smetných košov podľa odpadu

  • Zelená – SKLO – neznečistené sklenené fľaše, sklenené črepy, sklenené obaly z nápojov a potravín
  • Modrá – PAPIER – noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky
  • Červená – KOVY – všetky kovové zvyšky, obaly od kovu
  • Žltá – PLASTY – PET fľaše, fólie, plastové tašky, plechovky, obaly z drogérie, tetra paky
  • Čierna – ZMESOVÝ ODPAD – konzervy, znečistený papier, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, hygienické potreby, použité plienky, živočíšny odpad, keramika
  • Hnedá – BIO ODPAD – kuchynský odpad zo zeleniny a ovocia, odpad zo záhrady
Matej Toman