O nás

 

 

Je skvelé, ak sa vám podarí postaviť prvú zelenú office budovu v hlavnom meste. A ešte lepšie, ak vaša administratíva ako prvý kancelársky projekt na Slovensku získa aj prestížny ekologický certifikát LEED. Ak však dáte mestu ekologickú budovu, mali by ste udržateľným spôsobom uvažovať aj v širších súvislostiach, než iba v priestore vymedzenom parcelou stavby.

BBC 1 Plus nechce byť iba budovou s ekologickou „nálepkou“, ale skutočným centrom diania v oblasti udržateľnosti a ohľaduplného životného štýlu. Aj preto sme sa rozhodli zelené myšlienky šíriť ďalej a na Plynárenskej ulici sme zaviedli tradíciu ekologického trhoviska, spájajúceho všetkých ľudí, ktorým udržateľnosť, zdravý a ohľaduplný životný štýl vôbec nie sú ľahostajné.

Developerom BBC 1 Plus je rakúska spoločnosť CA Immo, ktorá na realitnom trhu pôsobí už tridsať rokov. Ťažisko jej portfólia predstavujú práve udržateľné kancelárske budovy. Pri výstavbe komerčných nehnuteľností v Rakúsku, Nemecku a vo východnej Európe kladie veľký dôraz nielen na kvalitu výstavby a urbanistické začlenenie objektov, ale aj na optimálnu mikroklímu vnútorného prostredia, vďaka čomu ponúkajú veľmi príjemné pracovné podmienky.